Τι είναι το νέο φιαλίδιο της EL GAZ με τον εσωτερικό περιοριστή διαρροής;

Το νέο φιαλίδιο της EL GAZ με τον εσωτερικό περιοριστή διαρροής εναμονίζεται πλήρως με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης και το πρότυπο ΕΝ 417: 2012, και το καθιστούν ασφαλέστερο από το φιαλίδιο υγραερίου παλαιού τύπου.

Περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος, 2014,Συγγραφέας: ELGAZ   Δεν επιτρεπονται σχολια

Τι είναι το βουτάνιο και που το χρησιμοποιούμε?

Το (κανονικό) βουτάνιο ή διαιθύλιο είναι το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C4H10 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH3. Περισσότερα

Τρίτη, 12 Απρίλιος, 2011,Συγγραφέας: ELGAZ   Δεν επιτρεπονται σχολια