Τι είναι το νέο φιαλίδιο της EL GAZ με τον εσωτερικό περιοριστή διαρροής;

Το νέο φιαλίδιο της EL GAZ με τον εσωτερικό περιοριστή διαρροής εναμονίζεται πλήρως με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης και το πρότυπο ΕΝ 417: 2012, και το καθιστούν ασφαλέστερο από το φιαλίδιο υγραερίου παλαιού τύπου.


Τι χαρακτηριστικά έχει το νέο σύστημα εσωτερικού περιοριστή διαρροής της EL GAZ;

Το σύστημα εσωτερικού περιοριστή διαρροής της EL GAZ έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την απότομη εκτόνωση του περιεχομένου σε περίπτωση που το φιαλίδιο δεν τοποθετηθεί με ορθό τρόπο ατη συσκευή από το χρήστη. Έτσι επιτρέπει την ασφαλέστερη επανατοποθέτηση του φιαλιδίου.

Μπορώ να αφαιρώ ή να επανατοποθετώ το φιαλίδιο στην ίδια συσκευή ή σε άλλες;

ΟΧΙ. Η νέα τεχνολογία του εσωτερικού περιοριστή διαρροής έχει ως σκοπό αποκλειστικά να περιορίσει την εκτόνωση και τη ροή του περιεχομένου υγραερίου του φιαλιδίου σε περίπτωση που αυτό δε τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή υγραερίου. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στο φιαλίδιο.

 

Σε ποιές συσκευές υγραερίου μπορώ να χρησιμοποιήσω το νέο φιαλίδιο της EL GAZ;

Όλες οι συσκευές που κατασκευάζονται βάσει του ευρωπαικού προτύπου EN 521 και προορίζονται για το φιαλίδιο υγραερίου των 190 γραμμαρίων είναι κατάλληλες για το νέο μας φιαλίδιο υγραερίου.

 

Τι διαφορές έχει το νέο φιαλίδιο υγραερίου με το παλαιού τύπου;

Η μόνη διαφορά μεταξύ του νέου και του παλαιού τύπου φιαλιδίου υγραερίου των 190 γραμμαρίων είναι η προσθήκη του εσωτερικού περιοριστή διαρροής που έχει εισαχθεί εσωτερικά στο φιαλίδιο. Οι εξωτερικές διαστάσεις και ο τρόπος χρήσης παραμένουν οι ίδιοι. Έτσι δε χρειάζεται να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες συσκευές υγραερίου που διαθέτετε.

     
Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος, 2014
Συγγραφέας: ELGAZ  
Προβλήθηκε 1 φορές
Λίστα Πληροφοριών  Επιστροφή